แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

สื่อส่งเสริมการอ่าน

หมวดหมู่

การอ่านมหัศจรรย์แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วีดิทัศน์ชุด “การอ่านมหัศจรรย์แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย” เผยแพร่ครั้งแรก ในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค ร่วมกับ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11

28 ส.ค. 62 | หมวดหมู่ : Reading News
อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,462,099 ครั้ง