แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

สื่อส่งเสริมการอ่าน

หมวดหมู่

จุดไฟให้ครู...สอนอย่างไร ให้เด็กไทยรักการอ่าน โดย ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล นักวิชาการอิสระ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง และทักษะการอ่าน “ปลดล็อกสมอง ให้เด็กพร้อมอ่าน” วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

20 พ.ย. 60 | หมวดหมู่ : Reading News
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : Reading Animations
หมวดหมู่ : Reading Animations
จำนวนการเข้าชม: 5,559,568 ครั้ง