แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

"รวมพลังสร้างสรรค์การอ่าน เพื่อบ้านลำปางเป็นสุข"

โครงการ รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้าน...ลำปางเป็นสุข ปีที่2


กิจกรรม   : กระตุ้นความตระหนักรักการอ่านด้วยการจัดการความรู้ (KM) จัดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
กลุ่มเป้าหมาย   : ผู้ปกครองพ่อแม่ เด็ก ปฐมวัย ในตำบลแจ้ห่ม ที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อปีที่ผ่านมา 
เนื้อหา  : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนำประสบการณ์การอ่าน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


    บทสรุปในเวทีพบว่า  คุณยายท่านหนึ่งที่เลี้ยงหลาน และในปีที่ผ่านมาท่านได้มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกครั้ง ท่านสามารถผลิตหนังสือทำนิทานทำมือ สามารถนำมาอ่านและเล่าให้หลานฟังได้  และเด็กปฐมวัยหลังจากได้ฟังนิทานจากแม่ที่เล่าให้ฟัง สามารถนำเรื่องราวนั้นไปทำหนังสือนิทานทำมือเองได้ ผู้ปกครองหลายครอบครัวหันมาให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือและเล่านิทานให้ลูกฟังมากขึ้น
ในเวทียังพบว่า  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและกลุ่มแกนนำที่เข้าร่วม มีพลังใจ ฮึกเหิมในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมสร้างเสริมการอ่านให้คนในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

ภาพการรวมกลุ่มระดมความคิด

คุณแม่ตั้งครรภ์ กำลังเรียนรู้วิธีการส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในท้อง

ความเคลื่อนไหวภาคี

  • ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในภาคีนี้

จำนวนการเข้าชม: 7,439,552 ครั้ง