แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด "การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล"  สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรหมแดน
25ม.ค. 60
0

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด "การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล" สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรหมแดน

อ่านต่อ
ลำปาง จัดปั่น ปัน ปัญญา ระดมหนังสือและเปิดพื้นที่เรียนรู้ทั่วอำเภอแจ้ห่ม
18ม.ค. 60
0

ลำปาง จัดปั่น ปัน ปัญญา ระดมหนังสือและเปิดพื้นที่เรียนรู้ทั่วอำเภอแจ้ห่ม

อ่านต่อ
“From Zero to Hero” ออกแบบอนาคตเด็กปฐมวัยไทย
12ม.ค. 60
0

“From Zero to Hero” ออกแบบอนาคตเด็กปฐมวัยไทย

อ่านต่อ
“อ่านเพื่อพ่อ” มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน จ.กระบี่
12ม.ค. 60
0

“อ่านเพื่อพ่อ” มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน จ.กระบี่

อ่านต่อ
ปั่นสานพลังใจ สร้างการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ตามรอยเท้าพ่อ@เลย
09ม.ค. 60
0

ปั่นสานพลังใจ สร้างการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ตามรอยเท้าพ่อ@เลย

อ่านต่อ
อีสานอ่านสุข...สุขภาพดี “มุ่งเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ สร้างการอ่านเป็นะสวัสดิการสังคมเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม”
09ม.ค. 60
0

อีสานอ่านสุข...สุขภาพดี “มุ่งเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ สร้างการอ่านเป็นะสวัสดิการสังคมเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม”

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ‘นิทรรศการสื่อ และกิจกรรม Kid Zone’
04ม.ค. 60
0

เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ ‘นิทรรศการสื่อ และกิจกรรม Kid Zone’

อ่านต่อ
เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”
28ธ.ค. 59
0

เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยยุคดิจิทัล”
22ธ.ค. 59
0

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยยุคดิจิทัล”

อ่านต่อ
กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
20ธ.ค. 59
0

กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านต่อ
กำหนดการ  เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”
19ธ.ค. 59
0

กำหนดการ เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

อ่านต่อ
มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์
16ธ.ค. 59
0

มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ
เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U
14ธ.ค. 59
0

เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U

อ่านต่อ
อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”
09ธ.ค. 59
0

อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

อ่านต่อ
กำหนดการ อบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”
09ธ.ค. 59
0

กำหนดการ อบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

อ่านต่อ
 “ปั่น ปัน ปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @เลย”
09ธ.ค. 59
1

“ปั่น ปัน ปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @เลย”

อ่านต่อ
“ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”
07ธ.ค. 59
0

“ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”

อ่านต่อ
 กำหนดการกิจกรรมชุมนุมทางความคิด เรื่อง “ผลักดันเชียงใหม่  สู่เมืองวรรณกรรม”
06ธ.ค. 59
0

กำหนดการกิจกรรมชุมนุมทางความคิด เรื่อง “ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,464,379 ครั้ง