แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ปั่นสานพลังใจ สร้างการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ตามรอยเท้าพ่อ@เลย
09ม.ค. 60
0

ปั่นสานพลังใจ สร้างการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ตามรอยเท้าพ่อ@เลย

อ่านต่อ
อีสานอ่านสุข...สุขภาพดี “มุ่งเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ สร้างการอ่านเป็นะสวัสดิการสังคมเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม”
09ม.ค. 60
0

อีสานอ่านสุข...สุขภาพดี “มุ่งเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ สร้างการอ่านเป็นะสวัสดิการสังคมเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม”

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ‘นิทรรศการสื่อ และกิจกรรม Kid Zone’
04ม.ค. 60
0

เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ ‘นิทรรศการสื่อ และกิจกรรม Kid Zone’

อ่านต่อ
เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”
28ธ.ค. 59
0

เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยยุคดิจิทัล”
22ธ.ค. 59
0

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยยุคดิจิทัล”

อ่านต่อ
กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
20ธ.ค. 59
0

กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านต่อ
กำหนดการ  เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”
19ธ.ค. 59
0

กำหนดการ เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

อ่านต่อ
มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์
16ธ.ค. 59
0

มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ
เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U
14ธ.ค. 59
0

เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U

อ่านต่อ
อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”
09ธ.ค. 59
0

อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

อ่านต่อ
กำหนดการ อบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”
09ธ.ค. 59
0

กำหนดการ อบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

อ่านต่อ
 “ปั่น ปัน ปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @เลย”
09ธ.ค. 59
1

“ปั่น ปัน ปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @เลย”

อ่านต่อ
“ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”
07ธ.ค. 59
0

“ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”

อ่านต่อ
 กำหนดการกิจกรรมชุมนุมทางความคิด เรื่อง “ผลักดันเชียงใหม่  สู่เมืองวรรณกรรม”
06ธ.ค. 59
0

กำหนดการกิจกรรมชุมนุมทางความคิด เรื่อง “ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”

อ่านต่อ
กำหนดการ ปั่น ปันปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @เลย
06ธ.ค. 59
0

กำหนดการ ปั่น ปันปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @เลย

อ่านต่อ
หนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียน
25พ.ย. 59
0

หนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียน

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดสื่อและเอกสารงานการประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9
25พ.ย. 59
0

ดาวน์โหลดสื่อและเอกสารงานการประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สื่อและเอกสารงานการประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประเด็น การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ปฐมวัย : มหัศจรรย์แห่งชีวิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ

อ่านต่อ
กำหนดการแถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพ  ครั้งที่ 9. " น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย ยุงลาย และเด็กปฐมวัย : 4 ประเด็นสาธารณะเพื่อสุขภาวะสังคมไทย "
22พ.ย. 59
0

กำหนดการแถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 9. " น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย ยุงลาย และเด็กปฐมวัย : 4 ประเด็นสาธารณะเพื่อสุขภาวะสังคมไทย "

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,150,108 ครั้ง