แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเวทีพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดนครสวรรค์
22ก.พ. 60
0

หนุนเวทีพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ
กำหนดการ อบรมวิทยากรแกนนำ “การพัฒนำ EFเพื่อเด็กปฐมวัย”
16ก.พ. 60
0

กำหนดการ อบรมวิทยากรแกนนำ “การพัฒนำ EFเพื่อเด็กปฐมวัย”

อ่านต่อ
สสส.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดโครงการ “บอกรักด้วยหนังสือ” ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เดือนแห่งความรัก มอบหนังสือเพื่อคนที่รัก ถักทอความสุขให้น้องน้อย”
15ก.พ. 60
0

สสส.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดโครงการ “บอกรักด้วยหนังสือ” ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เดือนแห่งความรัก มอบหนังสือเพื่อคนที่รัก ถักทอความสุขให้น้องน้อย”

รณรงค์การมอบหนังสือเป็นสื่อแทนความรักแก่กัน พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ส่งมอบหนังสือให้แก่น้องที่ขาดแคลนหนังสือจากอุทกภัยทางภาคใต้

อ่านต่อ
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จ.ตรัง หนุนการอ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย.
09ก.พ. 60
0

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จ.ตรัง หนุนการอ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย.

อ่านต่อ
หนุนเสริมการออกแบบและพัฒนาคู่มือพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
09ก.พ. 60
0

หนุนเสริมการออกแบบและพัฒนาคู่มือพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ
TK park ขับเคลื่อนแนวคิด "การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล"  สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรหมแดน
25ม.ค. 60
0

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด "การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล" สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรหมแดน

อ่านต่อ
ลำปาง จัดปั่น ปัน ปัญญา ระดมหนังสือและเปิดพื้นที่เรียนรู้ทั่วอำเภอแจ้ห่ม
18ม.ค. 60
0

ลำปาง จัดปั่น ปัน ปัญญา ระดมหนังสือและเปิดพื้นที่เรียนรู้ทั่วอำเภอแจ้ห่ม

อ่านต่อ
“From Zero to Hero” ออกแบบอนาคตเด็กปฐมวัยไทย
12ม.ค. 60
0

“From Zero to Hero” ออกแบบอนาคตเด็กปฐมวัยไทย

อ่านต่อ
“อ่านเพื่อพ่อ” มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน จ.กระบี่
12ม.ค. 60
0

“อ่านเพื่อพ่อ” มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน จ.กระบี่

อ่านต่อ
ปั่นสานพลังใจ สร้างการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ตามรอยเท้าพ่อ@เลย
09ม.ค. 60
0

ปั่นสานพลังใจ สร้างการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ตามรอยเท้าพ่อ@เลย

อ่านต่อ
อีสานอ่านสุข...สุขภาพดี “มุ่งเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ สร้างการอ่านเป็นะสวัสดิการสังคมเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม”
09ม.ค. 60
0

อีสานอ่านสุข...สุขภาพดี “มุ่งเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ สร้างการอ่านเป็นะสวัสดิการสังคมเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม”

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ‘นิทรรศการสื่อ และกิจกรรม Kid Zone’
04ม.ค. 60
0

เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ ‘นิทรรศการสื่อ และกิจกรรม Kid Zone’

อ่านต่อ
เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”
28ธ.ค. 59
0

เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข:เวทีเรียนรู้การอ่านจาก 10 คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยยุคดิจิทัล”
22ธ.ค. 59
0

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยยุคดิจิทัล”

อ่านต่อ
กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
20ธ.ค. 59
0

กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านต่อ
กำหนดการ  เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”
19ธ.ค. 59
0

กำหนดการ เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

อ่านต่อ
มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์
16ธ.ค. 59
0

มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ
เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U
14ธ.ค. 59
0

เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 6,870,138 ครั้ง