แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนตาดีกา  อ.เบตง จ.ยะลา
15ส.ค. 60
0

หนุนเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนตาดีกา อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านต่อ
หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน ทำแผนปฏิบัติการสานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
15ส.ค. 60
0

หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน ทำแผนปฏิบัติการสานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

อ่านต่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kid & Smart Child ด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
09ส.ค. 60
0

ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kid & Smart Child ด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

อ่านต่อ
กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 3นครสวรรค์  ร่วมขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน
09ส.ค. 60
0

กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 3นครสวรรค์ ร่วมขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

อ่านต่อ
 หนุนเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเด็กปฐมวัย และวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 3
09ส.ค. 60
0

หนุนเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเด็กปฐมวัย และวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 3

อ่านต่อ
 “ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย” แถลงผลการศึกษาการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
01ส.ค. 60
0

“ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย” แถลงผลการศึกษาการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านต่อ
ชาวบึงกาฬ ร่วมใจ สร้างเด็กปฐมวัยให้สูง เก่ง ดี  มีความสุข สมวัย ด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25ก.ค. 60
0

ชาวบึงกาฬ ร่วมใจ สร้างเด็กปฐมวัยให้สูง เก่ง ดี มีความสุข สมวัย ด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อ่านต่อ
กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรฯ ร่วมขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน
21ก.ค. 60
0

กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรฯ ร่วมขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

อ่านต่อ
เอกสารงาน “ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน”
23มิ.ย. 60
0

เอกสารงาน “ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน”

อ่านต่อ
“ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน”
23มิ.ย. 60
0

“ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน”

อ่านต่อ
การปฏิรูปสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน
23มิ.ย. 60
0

การปฏิรูปสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน

อ่านต่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดงานนิทานข้ามกำแพง ชี้ผู้ใหญ่ทุกคนมีหัวใจของความอ่อนโยนเรื่องเด็ก
23มิ.ย. 60
0

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดงานนิทานข้ามกำแพง ชี้ผู้ใหญ่ทุกคนมีหัวใจของความอ่อนโยนเรื่องเด็ก

อ่านต่อ
งานแถลงข่าว “นิทานข้ามกำแพง : พลังแสงแห่งรัก” เปิดตัวชุดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย โครงการนิทานสร้างสุข
17มิ.ย. 60
0

งานแถลงข่าว “นิทานข้ามกำแพง : พลังแสงแห่งรัก” เปิดตัวชุดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย โครงการนิทานสร้างสุข

อ่านต่อ
หนุนขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน
09มิ.ย. 60
0

หนุนขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

อ่านต่อ
นิทรรศการ งานแถลงข่าวผลงานวิชาการ “ปลดล็อคสมองเด็กไทยยุค Thailand 4.0” โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย
02มิ.ย. 60
0

นิทรรศการ งานแถลงข่าวผลงานวิชาการ “ปลดล็อคสมองเด็กไทยยุค Thailand 4.0” โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย

อ่านต่อ
ผนึกกำลังหนุน-ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่านชายแดนใต้
29พ.ค. 60
0

ผนึกกำลังหนุน-ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่านชายแดนใต้

อ่านต่อ
ผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
07เม.ย. 60
0

ผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ “ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน”
07เม.ย. 60
0

เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ “ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน”

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,464,121 ครั้ง