แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการใช้เครื่องมือ DSPM ร่วมกับการจัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น กิน นอน พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
17ม.ค. 61
0

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการใช้เครื่องมือ DSPM ร่วมกับการจัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น กิน นอน พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

อ่านต่อ
หนุนเสริมกลไกสาธารณสุขบึงกาฬในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน
05ม.ค. 61
0

หนุนเสริมกลไกสาธารณสุขบึงกาฬในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

อ่านต่อ
ตัวอย่าง การเขียนแบบฟอร์มขอใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล
18ธ.ค. 60
0

ตัวอย่าง การเขียนแบบฟอร์มขอใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล

อ่านต่อ
หนุนงานนิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ
18ธ.ค. 60
0

หนุนงานนิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนองานแถลงข่าวมหกรรมการอ่านแห่งชาติ
15ธ.ค. 60
0

เปิดรับชุดข้อเสนองานแถลงข่าวมหกรรมการอ่านแห่งชาติ

อ่านต่อ
กำหนดการพิธีเปิดงาน นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
15ธ.ค. 60
0

กำหนดการพิธีเปิดงาน นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ
หนุนเสริมมหกรรมที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ชนบท  สู่ชุมชนสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์ อย่างเท่าเทียม
05ธ.ค. 60
0

หนุนเสริมมหกรรมที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ชนบท สู่ชุมชนสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์ อย่างเท่าเทียม

อ่านต่อ
สานพลังขับเคลื่อน “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่”
04ธ.ค. 60
0

สานพลังขับเคลื่อน “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่”

อ่านต่อ
”งดงามตามวัยด้วยหนังสือและหัวใจโพธิสัตว์ของพ่อแม่ ”
04ธ.ค. 60
0

”งดงามตามวัยด้วยหนังสือและหัวใจโพธิสัตว์ของพ่อแม่ ”

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สู่ยุค Thailand 4.0”
28พ.ย. 60
0

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สู่ยุค Thailand 4.0”

อ่านต่อ
มูลนิธิเอสซีจี  มอบหนังสือภาพ “บันดาลแรงใจ”ให้กับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ
28พ.ย. 60
0

มูลนิธิเอสซีจี มอบหนังสือภาพ “บันดาลแรงใจ”ให้กับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีKnowledge Café
27พ.ย. 60
0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีKnowledge Café

อ่านต่อ
หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ศพด. จังหวัดหนองบัวลำภู  รุ่น 2
27พ.ย. 60
0

หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ศพด. จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่น 2

อ่านต่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมหนุนเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้”
22พ.ย. 60
0

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมหนุนเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้”

อ่านต่อ
หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ศพด. จังหวัดหนองบัวลำภู
22พ.ย. 60
0

หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ศพด. จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ
หนุนเสริมศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสาธารณสุขอำเภอลับแล เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ และสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
22พ.ย. 60
0

หนุนเสริมศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสาธารณสุขอำเภอลับแล เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ และสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อ่านต่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที Knowledge Cafe’ 2017
17พ.ย. 60
0

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที Knowledge Cafe’ 2017

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,150,093 ครั้ง