แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

"มหกรรมเชียงใหม่อ่าน ปี 2 " ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08ธ.ค. 58
0

"มหกรรมเชียงใหม่อ่าน ปี 2 " ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ
เวทีประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08ธ.ค. 58
0

เวทีประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อ่านต่อ
เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม
08ธ.ค. 58
0

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

อ่านต่อ
กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่
30พ.ย. 58
0

กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่

อ่านต่อ
กำหนดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัย  ด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25พ.ย. 58
0

กำหนดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัย ด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อ่านต่อ
สปสช.เขต4 สระบุรี สานพลังภาคประชาชน ขานรับ การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ‘ด้วยการอ่าน’
23พ.ย. 58
0

สปสช.เขต4 สระบุรี สานพลังภาคประชาชน ขานรับ การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ‘ด้วยการอ่าน’

อ่านต่อ
อำเภอปง มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่าน โชว์การเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
21พ.ย. 58
0

อำเภอปง มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่าน โชว์การเปลี่ยนแปลงทุกระดับ

อ่านต่อ
เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559
18พ.ย. 58
0

เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อ่านต่อ
กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558
16พ.ย. 58
0

กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ
กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558
16พ.ย. 58
0

กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ
ประมูลบทกวี จากลายมือจริงของศิลปินระดับชาติ เพื่อโครงการ ๑อ่านล้านตื่น
13พ.ย. 58
0

ประมูลบทกวี จากลายมือจริงของศิลปินระดับชาติ เพื่อโครงการ ๑อ่านล้านตื่น

อ่านต่อ
กำหนดการมหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะ Reading For Change : Reading For Health
12พ.ย. 58
0

กำหนดการมหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะ Reading For Change : Reading For Health

อ่านต่อ
นักเขียน - นักอ่านเตรียมเฮ เวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 ระดมความคิดมุ่งปั้นพื้นที่ดิจิตอลเอาใจคอหนังสือ
06พ.ย. 58
0

นักเขียน - นักอ่านเตรียมเฮ เวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 ระดมความคิดมุ่งปั้นพื้นที่ดิจิตอลเอาใจคอหนังสือ

อ่านต่อ
หนังสือ.........สื่อมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ 102  หนังสือดีเพื่อน้องน้อยมุสลิม ช่วงวัย 9-12 ปี
04พ.ย. 58
0

หนังสือ.........สื่อมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ 102 หนังสือดีเพื่อน้องน้อยมุสลิม ช่วงวัย 9-12 ปี

อ่านต่อ
เด็กๆ ยิ้มชื่นบาน ‘๑ อ่าน ล้านตื่น’ พาช็อปหนังสือฟรี! ในงาน ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20’
04พ.ย. 58
0

เด็กๆ ยิ้มชื่นบาน ‘๑ อ่าน ล้านตื่น’ พาช็อปหนังสือฟรี! ในงาน ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20’

อ่านต่อ
กำหนดการเวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 : พื้นที่ดิจิตอล พื้นที่สร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพเพื่อคุณภาพนักอ่าน
26ต.ค. 58
0

กำหนดการเวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 : พื้นที่ดิจิตอล พื้นที่สร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพเพื่อคุณภาพนักอ่าน

อ่านต่อ
เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนเปิดเวทีใช้งบฯ สสส. ปฏิรูป “ระบบสุขภาพ”
26ต.ค. 58
0

เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนเปิดเวทีใช้งบฯ สสส. ปฏิรูป “ระบบสุขภาพ”

อ่านต่อ
แถลงการณ์เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน “สนับสนุนให้ นิยามการเสริมสร้างสุขภาพของสสส.ยึดตามกฏหมายปัจจุบัน และให้ สสส.เป็นกลไกอิสระ ที่ตรวจสอบได้ อย่างมีมาตรฐาน  มีส่วนร่วม”
22ต.ค. 58
0

แถลงการณ์เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน “สนับสนุนให้ นิยามการเสริมสร้างสุขภาพของสสส.ยึดตามกฏหมายปัจจุบัน และให้ สสส.เป็นกลไกอิสระ ที่ตรวจสอบได้ อย่างมีมาตรฐาน มีส่วนร่วม”

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,464,414 ครั้ง