แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หัวใจกับใบโพธิ์  #7 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดินทั่วไทย
04ก.พ. 59
0

หัวใจกับใบโพธิ์ #7 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดินทั่วไทย

11,20,22 กุมภาพันธ์นี้ กิจกรรมหัวใจกับใบโพธิ์

อ่านต่อ
“พระสงฆ์กับบทบาทการร่วมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย”
29ม.ค. 59
0

“พระสงฆ์กับบทบาทการร่วมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย”

พระมหาสุทธิ สิทธิเมธี นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อ่านต่อ
หนังสือจริง: ประสบการณ์การอ่านจริง ที่ช่วยพัฒนาสมองมนุษย์
25ม.ค. 59
0

หนังสือจริง: ประสบการณ์การอ่านจริง ที่ช่วยพัฒนาสมองมนุษย์

“Why Humans Prefer Print Books”

อ่านต่อ
หนึ่งปีที่ฉันอ่านหนังสือจากทุกประเทศในโลก
25ม.ค. 59
0

หนึ่งปีที่ฉันอ่านหนังสือจากทุกประเทศในโลก

“My year reading a book from every country in the world” ...

อ่านต่อ
Gen A : พลเมืองตื่นรู้สู่พลังอ่านเปลี่ยนเมือง
21ม.ค. 59
0

Gen A : พลเมืองตื่นรู้สู่พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (Workshop) โครงการ Gen A : พลเมืองตื่นรู้สู่พลังอ่านเปลี่ยนเมือง 23 - 24 มกราคม 2558

อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
20ม.ค. 59
0

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ยืนยัน ปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ...

อ่านต่อ
‘Oxford Reading Tree’  ชุดหนังสือดีที่น่าถอดรหัส
19ม.ค. 59
0

‘Oxford Reading Tree’ ชุดหนังสือดีที่น่าถอดรหัส

Oxford Reading Tree ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทย แต่ในแวดวงการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในประเทศอังกฤษ Oxford Reading Tree คือ...

อ่านต่อ
สสส.หนุนอ่านหนังสือพัฒนา 9ทักษะ EF สร้างกระบวนการสมอง
15ม.ค. 59
0

สสส.หนุนอ่านหนังสือพัฒนา 9ทักษะ EF สร้างกระบวนการสมอง

สสส.หนุนอ่านหนังสือพัฒนา 9ทักษะ EF สร้างกระบวนการสมอง คิดได้-ลงมือทำ-ควบคุมอารมณ์ได้-ชีวิตมีสุข เน้นช่วงทองของชีวิตในเด็กปฐมวัย 3-6 ปี ทางรอดเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ
เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัย
11ม.ค. 59
0

เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัย

กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหนังสือและการอ่าน เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัย วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

อ่านต่อ
กำหนดการ "Oxford Reading Tree ฉบับภาษาไทย"
11ม.ค. 59
0

กำหนดการ "Oxford Reading Tree ฉบับภาษาไทย"

“แนวทางสร้างสรรค์ชุดหนังสือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคุณลักษณะเด็กในศตวรรษ ที่ 21 : Oxford Reading Tree ฉบับภาษาไทย” วันที่ 12 ม.ค. 2559

อ่านต่อ
“ปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต”
04ม.ค. 59
0

“ปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต”

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ๗-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านต่อ
  “บัวโคก” ยกกำลังสุขทั้งตำบล  ร่วมขับเคลื่อนให้สุรินทร์ก้าวสู่นครแห่งการอ่าน
25ธ.ค. 58
0

“บัวโคก” ยกกำลังสุขทั้งตำบล ร่วมขับเคลื่อนให้สุรินทร์ก้าวสู่นครแห่งการอ่าน

อ่านต่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเปิดพื้นที่อ่านสร้างสุขมอบตู้หนังสือให้ทูตเยาวชนรักการอ่าน จ.สุรินทร
23ธ.ค. 58
0

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเปิดพื้นที่อ่านสร้างสุขมอบตู้หนังสือให้ทูตเยาวชนรักการอ่าน จ.สุรินทร

อ่านต่อ
มหกรรมอ่านยกกำลังสุข ปลุกพลังครอบครัวสุรินทร์รักการอ่าน ปี2
17ธ.ค. 58
0

มหกรรมอ่านยกกำลังสุข ปลุกพลังครอบครัวสุรินทร์รักการอ่าน ปี2

อ่านต่อ
อำเภอปงคึกคัก มหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขวะ ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กจากหนังสือ โดยฝีมือครู ศพด.
17ธ.ค. 58
0

อำเภอปงคึกคัก มหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขวะ ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กจากหนังสือ โดยฝีมือครู ศพด.

อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากพี่อ๋วน คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์
14ธ.ค. 58
0

เรื่องเล่าจากพี่อ๋วน คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์

อ่านต่อ
"มหกรรมกาดนัดจาวแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5"
09ธ.ค. 58
0

"มหกรรมกาดนัดจาวแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5"

อ่านต่อ
คำประกาศวาระ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน"
08ธ.ค. 58
0

คำประกาศวาระ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน"

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,554,724 ครั้ง