แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

“ปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต”
04ม.ค. 59
0

“ปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต”

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ๗-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านต่อ
  “บัวโคก” ยกกำลังสุขทั้งตำบล  ร่วมขับเคลื่อนให้สุรินทร์ก้าวสู่นครแห่งการอ่าน
25ธ.ค. 58
0

“บัวโคก” ยกกำลังสุขทั้งตำบล ร่วมขับเคลื่อนให้สุรินทร์ก้าวสู่นครแห่งการอ่าน

อ่านต่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเปิดพื้นที่อ่านสร้างสุขมอบตู้หนังสือให้ทูตเยาวชนรักการอ่าน จ.สุรินทร
23ธ.ค. 58
0

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเปิดพื้นที่อ่านสร้างสุขมอบตู้หนังสือให้ทูตเยาวชนรักการอ่าน จ.สุรินทร

อ่านต่อ
มหกรรมอ่านยกกำลังสุข ปลุกพลังครอบครัวสุรินทร์รักการอ่าน ปี2
17ธ.ค. 58
0

มหกรรมอ่านยกกำลังสุข ปลุกพลังครอบครัวสุรินทร์รักการอ่าน ปี2

อ่านต่อ
อำเภอปงคึกคัก มหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขวะ ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กจากหนังสือ โดยฝีมือครู ศพด.
17ธ.ค. 58
0

อำเภอปงคึกคัก มหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขวะ ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กจากหนังสือ โดยฝีมือครู ศพด.

อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากพี่อ๋วน คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์
14ธ.ค. 58
0

เรื่องเล่าจากพี่อ๋วน คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์

อ่านต่อ
"มหกรรมกาดนัดจาวแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5"
09ธ.ค. 58
0

"มหกรรมกาดนัดจาวแจ้ห่มฮักการอ่าน ครั้งที่ 5"

อ่านต่อ
คำประกาศวาระ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน"
08ธ.ค. 58
0

คำประกาศวาระ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน"

อ่านต่อ
"มหกรรมเชียงใหม่อ่าน ปี 2 " ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08ธ.ค. 58
0

"มหกรรมเชียงใหม่อ่าน ปี 2 " ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ
เวทีประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08ธ.ค. 58
0

เวทีประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อ่านต่อ
เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม
08ธ.ค. 58
0

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

อ่านต่อ
กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่
30พ.ย. 58
0

กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่

อ่านต่อ
กำหนดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัย  ด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25พ.ย. 58
0

กำหนดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการ และสุขภาพเด็กปฐมวัย ด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

อ่านต่อ
สปสช.เขต4 สระบุรี สานพลังภาคประชาชน ขานรับ การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ‘ด้วยการอ่าน’
23พ.ย. 58
0

สปสช.เขต4 สระบุรี สานพลังภาคประชาชน ขานรับ การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ‘ด้วยการอ่าน’

อ่านต่อ
อำเภอปง มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่าน โชว์การเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
21พ.ย. 58
0

อำเภอปง มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่าน โชว์การเปลี่ยนแปลงทุกระดับ

อ่านต่อ
เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559
18พ.ย. 58
0

เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อ่านต่อ
กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558
16พ.ย. 58
0

กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ
กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558
16พ.ย. 58
0

กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 6,985,210 ครั้ง