แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

อ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
10ส.ค. 59
0

อ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

อ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน อ่านเพื่อสร้างสานสายใยความรักในครอบครัวและปลูกปัญญาเพื่อแผ่นดิน

อ่านต่อ
“สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี ก้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
08ส.ค. 59
0

“สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี ก้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”

อ่านต่อ
มหัศจรรย์แห่งการอ่าน สร้างทักษะ EF ให้เด็กเก่ง ดี มีความสุขในศตวรรษที่ 21
06ส.ค. 59
0

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน สร้างทักษะ EF ให้เด็กเก่ง ดี มีความสุขในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ
เวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน
05ส.ค. 59
0

เวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน

อ่านต่อ
สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ต่อยอดความสำเร็จ   ขับเคลื่อน “โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน”  พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานคร
22ก.ค. 59
0

สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ต่อยอดความสำเร็จ ขับเคลื่อน “โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
กำหนดการ งานแถลงข่าวและประชุมปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
13ก.ค. 59
0

กำหนดการ งานแถลงข่าวและประชุมปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านต่อ
แผนงานฯ การอ่านวอนขอหนังสือฟรีให้เด็ก 0-3 ปี
29มิ.ย. 59
0

แผนงานฯ การอ่านวอนขอหนังสือฟรีให้เด็ก 0-3 ปี

อ่านต่อ
“จากโศกนาฏกรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนัง...สู่เส้นทางเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” ครรชิต จักรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
23มิ.ย. 59
0

“จากโศกนาฏกรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนัง...สู่เส้นทางเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” ครรชิต จักรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

อ่านต่อ
กำหนดการ โครงการสัมมนาปฏิบัติการ “ปักธงร่วมฝัน สานสัมพันธ์ อ่านยกกำลังสุข” ปี ๒๕๕๙
21มิ.ย. 59
0

กำหนดการ โครงการสัมมนาปฏิบัติการ “ปักธงร่วมฝัน สานสัมพันธ์ อ่านยกกำลังสุข” ปี ๒๕๕๙

อ่านต่อ
รับสมัคร ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการแผนงานฯ
20มิ.ย. 59
0

รับสมัคร ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการแผนงานฯ

อ่านต่อ
โครงการประกวดสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างเสริมสุขภาพ
10มิ.ย. 59
0

โครงการประกวดสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างเสริมสุขภาพ

อ่านต่อ
ประชุม focus group พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหนังสือชุด Oxford reading tree (ฉบับภาษาไทย)
03มิ.ย. 59
0

ประชุม focus group พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหนังสือชุด Oxford reading tree (ฉบับภาษาไทย)

อ่านต่อ
"แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน"
03มิ.ย. 59
0

"แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน"

อ่านต่อ
สสส.หนุนสร้างนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ “ค่ายสารคดี สร้างคนบันทึกสังคม ปี 12”
01มิ.ย. 59
0

สสส.หนุนสร้างนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ “ค่ายสารคดี สร้างคนบันทึกสังคม ปี 12”

อ่านต่อ
โครงการประกาศเกียรติคุณ ๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้
25พ.ค. 59
0

โครงการประกาศเกียรติคุณ ๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้

อ่านต่อ
ประชุม Focus group พื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อบต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี
23พ.ค. 59
0

ประชุม Focus group พื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อบต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี

อ่านต่อ
อำเภอเมืองยโสธร ขับเคลื่อน “อำเภอรักการอ่าน” ตั้งแต่เด็กปฐมวัย
13พ.ค. 59
0

อำเภอเมืองยโสธร ขับเคลื่อน “อำเภอรักการอ่าน” ตั้งแต่เด็กปฐมวัย

อ่านต่อ
“อำเภอคำม่วง คนฮักการอ่าน” ชวนทุกหน่วย MOU เคลื่อนกาฬสินธุ์สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”
13พ.ค. 59
0

“อำเภอคำม่วง คนฮักการอ่าน” ชวนทุกหน่วย MOU เคลื่อนกาฬสินธุ์สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 6,985,278 ครั้ง