แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอปง
26ส.ค. 59
0

เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอปง

อ่านต่อ
กำหนดการ  งานสานเสวนา  “ทำไมหนังสือ.....ต้องตอบโจทย์สันติภาพ ” ปี ๒๒๕๙  ครั้งที่ ๑  “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้”
26ส.ค. 59
0

กำหนดการ งานสานเสวนา “ทำไมหนังสือ.....ต้องตอบโจทย์สันติภาพ ” ปี ๒๒๕๙ ครั้งที่ ๑ “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้”

อ่านต่อ
 กำหนดการ กิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา : Baby  & Book Bank” ภายใต้โครงการเชียงใหม่มหานครแห่งการอ่าน”
25ส.ค. 59
0

กำหนดการ กิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา : Baby & Book Bank” ภายใต้โครงการเชียงใหม่มหานครแห่งการอ่าน”

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ "พัฒนาชุดสื่อสารแบรนดิ้ง ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง"
25ส.ค. 59
0

เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ "พัฒนาชุดสื่อสารแบรนดิ้ง ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง"

อ่านต่อ
“โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ วิถีสู่โรงเรียนคุณภาพ”
17ส.ค. 59
0

“โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ วิถีสู่โรงเรียนคุณภาพ”

อ่านต่อ
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 3
17ส.ค. 59
0

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 3

วันศุกร์ที่ 19 จันทร์ที่ 22 สิงหาคม ณ ห้อง Tipawan Ballroom โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

อ่านต่อ
จากหนังสือเล่มโปรด สู่การก้าวเดินบนถนนตัวอักษรที่ไม่หยุดนิ่งของ 3 นักเขียนมือรางวัล
17ส.ค. 59
0

จากหนังสือเล่มโปรด สู่การก้าวเดินบนถนนตัวอักษรที่ไม่หยุดนิ่งของ 3 นักเขียนมือรางวัล

อ่านต่อ
สวัสดิการหนังสือดีเพื่อเด็กแรกเกิด ปฏิบัติการพัฒนาสมองเด็กให้สร้างชาติ
16ส.ค. 59
0

สวัสดิการหนังสือดีเพื่อเด็กแรกเกิด ปฏิบัติการพัฒนาสมองเด็กให้สร้างชาติ

อ่านต่อ
ถอดบทเรียน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านขยายสู่ 20 จังหวัดทั่วอีสาน หนุนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
16ส.ค. 59
0

ถอดบทเรียน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านขยายสู่ 20 จังหวัดทั่วอีสาน หนุนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมความร่วมมือพัฒนาและสนับสนุนโครงการ Gen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี ๒
15ส.ค. 59
0

กำหนดการประชุมความร่วมมือพัฒนาและสนับสนุนโครงการ Gen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี ๒

อ่านต่อ
อ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
10ส.ค. 59
0

อ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

อ่านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน อ่านเพื่อสร้างสานสายใยความรักในครอบครัวและปลูกปัญญาเพื่อแผ่นดิน

อ่านต่อ
“สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี ก้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
08ส.ค. 59
0

“สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี ก้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”

อ่านต่อ
มหัศจรรย์แห่งการอ่าน สร้างทักษะ EF ให้เด็กเก่ง ดี มีความสุขในศตวรรษที่ 21
06ส.ค. 59
0

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน สร้างทักษะ EF ให้เด็กเก่ง ดี มีความสุขในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ
เวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน
05ส.ค. 59
0

เวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน

อ่านต่อ
สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ต่อยอดความสำเร็จ   ขับเคลื่อน “โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน”  พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานคร
22ก.ค. 59
0

สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ต่อยอดความสำเร็จ ขับเคลื่อน “โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
กำหนดการ งานแถลงข่าวและประชุมปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
13ก.ค. 59
0

กำหนดการ งานแถลงข่าวและประชุมปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านต่อ
แผนงานฯ การอ่านวอนขอหนังสือฟรีให้เด็ก 0-3 ปี
29มิ.ย. 59
0

แผนงานฯ การอ่านวอนขอหนังสือฟรีให้เด็ก 0-3 ปี

อ่านต่อ
“จากโศกนาฏกรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนัง...สู่เส้นทางเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” ครรชิต จักรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
23มิ.ย. 59
0

“จากโศกนาฏกรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนัง...สู่เส้นทางเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” ครรชิต จักรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,554,794 ครั้ง