แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559
18พ.ย. 58
0

เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดรับโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อ่านต่อ
กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558
16พ.ย. 58
0

กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ
กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558
16พ.ย. 58
0

กำหนดการ มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ
ประมูลบทกวี จากลายมือจริงของศิลปินระดับชาติ เพื่อโครงการ ๑อ่านล้านตื่น
13พ.ย. 58
0

ประมูลบทกวี จากลายมือจริงของศิลปินระดับชาติ เพื่อโครงการ ๑อ่านล้านตื่น

อ่านต่อ
กำหนดการมหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะ Reading For Change : Reading For Health
12พ.ย. 58
0

กำหนดการมหกรรมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะ Reading For Change : Reading For Health

อ่านต่อ
นักเขียน - นักอ่านเตรียมเฮ เวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 ระดมความคิดมุ่งปั้นพื้นที่ดิจิตอลเอาใจคอหนังสือ
06พ.ย. 58
0

นักเขียน - นักอ่านเตรียมเฮ เวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 ระดมความคิดมุ่งปั้นพื้นที่ดิจิตอลเอาใจคอหนังสือ

อ่านต่อ
หนังสือ.........สื่อมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ 102  หนังสือดีเพื่อน้องน้อยมุสลิม ช่วงวัย 9-12 ปี
04พ.ย. 58
0

หนังสือ.........สื่อมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ 102 หนังสือดีเพื่อน้องน้อยมุสลิม ช่วงวัย 9-12 ปี

อ่านต่อ
เด็กๆ ยิ้มชื่นบาน ‘๑ อ่าน ล้านตื่น’ พาช็อปหนังสือฟรี! ในงาน ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20’
04พ.ย. 58
0

เด็กๆ ยิ้มชื่นบาน ‘๑ อ่าน ล้านตื่น’ พาช็อปหนังสือฟรี! ในงาน ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20’

อ่านต่อ
กำหนดการเวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 : พื้นที่ดิจิตอล พื้นที่สร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพเพื่อคุณภาพนักอ่าน
26ต.ค. 58
0

กำหนดการเวทีศิลป์เสวนาครั้งที่ 2 : พื้นที่ดิจิตอล พื้นที่สร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพเพื่อคุณภาพนักอ่าน

อ่านต่อ
เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนเปิดเวทีใช้งบฯ สสส. ปฏิรูป “ระบบสุขภาพ”
26ต.ค. 58
0

เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนเปิดเวทีใช้งบฯ สสส. ปฏิรูป “ระบบสุขภาพ”

อ่านต่อ
แถลงการณ์เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน “สนับสนุนให้ นิยามการเสริมสร้างสุขภาพของสสส.ยึดตามกฏหมายปัจจุบัน และให้ สสส.เป็นกลไกอิสระ ที่ตรวจสอบได้ อย่างมีมาตรฐาน  มีส่วนร่วม”
22ต.ค. 58
0

แถลงการณ์เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน “สนับสนุนให้ นิยามการเสริมสร้างสุขภาพของสสส.ยึดตามกฏหมายปัจจุบัน และให้ สสส.เป็นกลไกอิสระ ที่ตรวจสอบได้ อย่างมีมาตรฐาน มีส่วนร่วม”

อ่านต่อ
สปสช. ภาคประชาสังคมตอกย้ำความสำคัญ สร้างสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน หนุน สปสช. ภาคอีสาน คาดหวังปูพรมทั่วประเทศ
21ต.ค. 58
0

สปสช. ภาคประชาสังคมตอกย้ำความสำคัญ สร้างสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน หนุน สปสช. ภาคอีสาน คาดหวังปูพรมทั่วประเทศ

อ่านต่อ
14 ตุลาฯ วันประชาธิปไตย ปลุกเจตนารมณ์และอุดมการณ์ ณ บ้านไผ่ เรียกร้องโอกาส “เสริมสร้างสุขภาวะเด็กด้วยหนังสือและการอ่าน” เพื่ออนาคตไทยทั้งแผ่นดิน
19ต.ค. 58
0

14 ตุลาฯ วันประชาธิปไตย ปลุกเจตนารมณ์และอุดมการณ์ ณ บ้านไผ่ เรียกร้องโอกาส “เสริมสร้างสุขภาวะเด็กด้วยหนังสือและการอ่าน” เพื่ออนาคตไทยทั้งแผ่นดิน

อ่านต่อ
รุก 4 จังหวัดภาคอีสาน สปสช. เขต 7 ขอนแก่น สร้างเครือข่ายฯ “เสริมสร้างสุขภาวะเด็กด้วยหนังสือและการอ่าน” กระตุ้น IQ-EQ
14ต.ค. 58
0

รุก 4 จังหวัดภาคอีสาน สปสช. เขต 7 ขอนแก่น สร้างเครือข่ายฯ “เสริมสร้างสุขภาวะเด็กด้วยหนังสือและการอ่าน” กระตุ้น IQ-EQ

อ่านต่อ
หนังสืออ่านได้ 5 วัย ไม่ว้าวุ่น
13ต.ค. 58
0

หนังสืออ่านได้ 5 วัย ไม่ว้าวุ่น

อ่านต่อ
ผู้ว่า กทม. ชวนนักเขียนกวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ และนักวิชาการ  หนุนสร้าง ‘หอสมุดเมือง’ เปิด 24 ชั่วโมง เคลื่อนมหานครแห่งการเรียนรู้
08ต.ค. 58
0

ผู้ว่า กทม. ชวนนักเขียนกวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ และนักวิชาการ หนุนสร้าง ‘หอสมุดเมือง’ เปิด 24 ชั่วโมง เคลื่อนมหานครแห่งการเรียนรู้

อ่านต่อ
 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 ยิ่งใหญ่สวนกระแสเศรษฐกิจ ชูไฮไลท์นิทรรศการ “การ์ตูนไทยตายแล้ว?” ร่วมสร้างวิถีการเรียนรู้ ด้วยจุดเริ่มต้นจากการอ่าน
06ต.ค. 58
0

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 ยิ่งใหญ่สวนกระแสเศรษฐกิจ ชูไฮไลท์นิทรรศการ “การ์ตูนไทยตายแล้ว?” ร่วมสร้างวิถีการเรียนรู้ ด้วยจุดเริ่มต้นจากการอ่าน

อ่านต่อ
เปิดใจเปิดประสบการณ์ เปิดตัวสองสาวนักสารคดีดาวเด่น ใน ค่าย 11
06ต.ค. 58
0

เปิดใจเปิดประสบการณ์ เปิดตัวสองสาวนักสารคดีดาวเด่น ใน ค่าย 11

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 4,325,049 ครั้ง