แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

 กำหนดการประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ
21พ.ย. 59
0

กำหนดการประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ

การประชุมกลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ ประเด็น “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” “ปฐมวัย : มหัศจรรย์แห่งชีวิตมนุษย์” วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ๓ - ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

อ่านต่อ
ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้”
16พ.ย. 59
0

ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้”

อ่านต่อ
สปสช.เขต11 พร้อมหนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือเเละการอ่าน ด้วยกองทุนสุขภาพระดับตำบล
11พ.ย. 59
0

สปสช.เขต11 พร้อมหนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือเเละการอ่าน ด้วยกองทุนสุขภาพระดับตำบล

อ่านต่อ
ปั่นปันสุข ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยการอ่านพื้นที่ตำบลยาง
08พ.ย. 59
0

ปั่นปันสุข ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยการอ่านพื้นที่ตำบลยาง

อ่านต่อ
กำหนดการ ประชุมหารือหาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน
01พ.ย. 59
0

กำหนดการ ประชุมหารือหาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-11.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ่านต่อ
ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้”
01พ.ย. 59
0

ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ
ห้องสมุดรังไหม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
27ต.ค. 59
0

ห้องสมุดรังไหม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
สสส. - สกอ. - สพฐ. - สอศ. เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพ โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2 ให้การอ่านเป็นสะพานเชื่อมหัวใจ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้
13ต.ค. 59
0

สสส. - สกอ. - สพฐ. - สอศ. เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพ โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2 ให้การอ่านเป็นสะพานเชื่อมหัวใจ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

อ่านต่อ
กำหนดการเวทีปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพ โครงการGen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2
06ต.ค. 59
0

กำหนดการเวทีปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพ โครงการGen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2

อ่านต่อ
พิธีส่งมอบหนังสือนิทานและการ์ตูน ‘คุณตาป๋วย’ แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่าแสนเล่ม
30ก.ย. 59
0

พิธีส่งมอบหนังสือนิทานและการ์ตูน ‘คุณตาป๋วย’ แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่าแสนเล่ม

อ่านต่อ
พิธีส่งมอบหนังสือนิทาน – หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
26ก.ย. 59
0

พิธีส่งมอบหนังสือนิทาน – หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อ่านต่อ
Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 ตอน Baby & Book bank คบเด็ก...สร้างธนาคารหนังสือ
07ก.ย. 59
0

Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 ตอน Baby & Book bank คบเด็ก...สร้างธนาคารหนังสือ

อ่านต่อ
สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านหนุนความสุขจากการอ่านสู่ภาคใต้
29ส.ค. 59
0

สสส. และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านหนุนความสุขจากการอ่านสู่ภาคใต้

อ่านต่อ
“ปั่น ปัน ปัญญา : Baby & Book Bank” ระดมหนังสือดี จัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย
29ส.ค. 59
0

“ปั่น ปัน ปัญญา : Baby & Book Bank” ระดมหนังสือดี จัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย

อ่านต่อ
เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอปง
26ส.ค. 59
0

เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอปง

อ่านต่อ
กำหนดการ งานสานเสวนา “ทำไมหนังสือ.....ต้องตอบโจทย์สันติภาพ ” ปี ๒๒๕๙ ครั้งที่ ๑ “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้”
26ส.ค. 59
0

กำหนดการ งานสานเสวนา “ทำไมหนังสือ.....ต้องตอบโจทย์สันติภาพ ” ปี ๒๒๕๙ ครั้งที่ ๑ “บรรณสัญจรสู่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทชายแดนใต้”

อ่านต่อ
 กำหนดการ กิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา : Baby & Book Bank” ภายใต้โครงการเชียงใหม่มหานครแห่งการอ่าน”
25ส.ค. 59
0

กำหนดการ กิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา : Baby & Book Bank” ภายใต้โครงการเชียงใหม่มหานครแห่งการอ่าน”

อ่านต่อ
เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ "พัฒนาชุดสื่อสารแบรนดิ้ง ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง"
25ส.ค. 59
0

เปิดรับชุดข้อเสนอโครงการ "พัฒนาชุดสื่อสารแบรนดิ้ง ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง"

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,150,119 ครั้ง