แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดอบรมพัฒนาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพพื้นฐานผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและความรอบรู้ในการดูและสุขภาพแม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมให้มีพัฒนาการสมวัย สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทํางานกับเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของพัฒนาคุณภาพขีวิตที่สำคัญคือการดูแลเด็กตั้งแต่ปฐมวัยหรือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าที่สุด เป็นรากฐากสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากข้อมูลการสำรวจัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดจันทบุรี พบว่าเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 18.94 ซึ่งสูงสุดทางด้านภาษา ร้อยละ 25.72  หวังว่าครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรที่ทํางานกับเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมอบรบในวันนี้ จะได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านในเด็กเล็ก สามารถนำสื่อ นำเทคนิค และความรู้จากวิทยากรไปสร้างวัฒนธรรมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงกระตุ้นให้ครอบครัวและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กในจังหวัดจันทบุรี


กิจกรรมอบรมในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายวิชาการเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาส : การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และการอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน เทคนิคการเล่านิทาน  และกิจกรรมหลังการอ่านหนังสือและเล่านิทาน” ฯลฯ โดย  พี่มูมู่ อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids 

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 22พ.ค. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,572,917 ครั้ง