แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่17 ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่17 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัดดำเนินโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและปลูกฝังให้เยาวชนไทยอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องในระบบโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 20,000 โรงเรียน คุณครูมากกว่า 50,000 คน และนักเรียนมากกว่า 10 ล้านคน 
และสำหรับผลรางวัล “ครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ” จำนวน 21 รางวัล 
รางวัล “ครูประกวดจัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม” จำนวน 8 รางวัล
รางวัล “ประกวดคลิปวิดิโอสั้นเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน” สำหรับนักเรียน จำนวน 18 รางวัล
โดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลร่วมด้วยคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด , ดร.ยุวดี อยู่สบาย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานศึกษา , คุณฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร , บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย , คุณนริสา ณ นคร ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย , คุณกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ , คุณอังคณา เกิดบุญส่ง ประธานชมรมห้องสมุดแห่งประเทศไทย , คุณรินศิริ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ , คุณสุภัทรา จิ๋วเครือ ผู้แทน บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัดในเครือเอสซีจี เปเปอร์ , คุณอติน อสีปัญญา บรรณาธิการหมวดนักเขียนประจำเว็บไซต์ , ดร.กรรชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

  

  

แนะนำเมื่อ 09เม.ย. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,573,496 ครั้ง