แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

อบรมวิชาการปฏิบัติการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading Volunteers)

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading Volunteers) ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ 
ได้รับเกียรติโดย คุณวัลลภา นีละไพจิตร ที่ปรึกษาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นประธานในการเปิดงาน

คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ นอกจากจะได้รับความรู้จากการอบรมกับวิทยากรแล้ว ยังเป็นการสร้างอาสาสมัครเพื่อต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือที่เรียกว่า ‘จิตอาสา พลังแผ่นดิน’ เป็นกระบวนการฝึก ‘การให้’ เพื่อขัดเกลา ละวางตัวตน บ่มเพาะความรัก ความเมตตาผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข ละเอียดอ่อน ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น รอบตัวมากขึ้น สัมผัสความจริงเชื่อมโยงเหตุและปัจจัย และคุณสุดใจยังได้บรรยาย ‘หน้าต่างแห่งโอกาส’ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านแก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

การอบรมวิชาการปฏิบัติการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading Volunteers) ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ หรือ พี่มูมู่ บรรณาธิการหนังสือเด็ก Hello kids และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องหนังสือเด็กและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง ‘เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย’ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ มหัศจรรย์หนังสือภาพสำหรับเด็ก , นิทานหนึ่งเล่มร้อยวิธี , เล่นนิทาน ร้องนิทาน , เล่านิทาน อ่านหนังสือ , กิจกรรมหลังการอ่านหนังสือและเล่านิทาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้กว่า 120 คน ได้รับทั้งเทคนิคความรู้ ความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็มที่ และในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เข้ากลุ่มออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตนเอง ทั้งหมด 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนร่มเกล้า,เกสรบางลำพู,เครือข่ายสตรีมุสลิม,บางกอกนี้ดีจังและลานกีฬาพัฒน์โดย คุณปนัดดา สังฆทิพย์ และคุณหทัยรัตน์ พันตาวงษ์ จากเจ้าหน้าที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แนะนำเมื่อ 09เม.ย. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,573,183 ครั้ง