แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเสริมลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ ปูรากฐานพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง  สำนักงานจังหวัดลำปาง และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดลำปาง  จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยจังหวัดลำปาง  วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมเวียงทอง จ.ลำปาง  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมและให้แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2561-2562 ภายใต้แผนงานลำปางสร้างสรรค์ปันสุข มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ด้วยหหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากนั้นเป็นการบรรยายวิชาการเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาส : การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และการอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โดย      อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 170 คน


  

  

แนะนำเมื่อ 05เม.ย. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,572,906 ครั้ง