แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเสริมลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ ปูรากฐานพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง  สำนักงานจังหวัดลำปาง และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดลำปาง  จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยจังหวัดลำปาง  วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมเวียงทอง จ.ลำปาง  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมและให้แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2561-2562 ภายใต้แผนงานลำปางสร้างสรรค์ปันสุข มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ด้วยหหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากนั้นเป็นการบรรยายวิชาการเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาส : การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และการอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โดย      อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 170 คน


  

  

แนะนำเมื่อ 05เม.ย. 61
0ความคิดเห็น
Share

ข่าวสารที่เกียวข้อง


แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,306,355 ครั้ง