แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

อบรมปฏิบัติการ เทคนิคการเล่น และเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาในเด็กปฐมวัย ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

          16 กุมภาพันธ์ 2561แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง(สสม.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเล่น และเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ในเด็กอายุ 9 เดือน – 3.6 ปี ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็ยกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบบริการและสื่อนวัตกรรมที่สร้างความฉลาดทางสุขภาพสำหรับสตรี หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเพื่อเด็กปฐมวัย เกิดรอดและมีพัฒนาการที่เหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมคือ แกนนำพี่เลี้ยง แกนนำครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน กว่า 80 คน  

         การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จากสถิติงานอนามัยเด็ก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผลของผู้มารับ  บริการระหว่างเดือนกันยายน  - ธันวาคม 2559 พบว่าผู้มารับบริการทั้งหมด 1,066 ราย พบว่ามีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 132 ราย ส่วนใหญ่มีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษา 74 ราย ฯลฯ จึงมีวัตถุประสงค์ในการปรับบริการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการดูแลเลี้ยงดูลูกให้กับผู้ปกครอง และแกนนำพี่เลี้ยงเด็ก ด้วยการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาเด็กเพื่อเพิ่มเชาวน์ปัญญา ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ นำไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัย ด้วยโปรแกรมการเล่นร่วมกับการเล่านิทาน นำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น

         ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นประธานในพิธีเปิด คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้นำเสนอความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็กปฐมวัย สถานการณ์การอ่าน และรูปธรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน และอาจารย์เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป (พี่ตุ๊ปปอง) ได้อบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการเล่นและเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาในเด็กอายุ 9 เดือน – 3.6 ปี”  โดยได้ให้เทคนิคการเล่นและเล่านิทาน อาทิ หนังสือต้องตั้งต้นด้วยความสุข เตรียมอารมย์ เตรียมเวลา เตรียมความรู้ เตรียมท่าทาง เตรียมสายตา เตรียมเสียง พร้อมสอนเทคนิคการเล่า การอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท้ายเล่ม และฝึกปฏิบัติการเทคนิคการเล่น  การเลือกนิทานตามวัยและเทคนิคการเล่นนิทาน พร้อมทั้งแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือนิทานเพื่อเด็กปฐมวัย กิจกรรมเกมสร้างการรับรู้ช่องทางสื่อสารสาธารณะของแผนงานฯ และได้จัดตัวอย่างหนังสือที่สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย อาทิ การเล่น การอ่าน เฝ้าดูพัฒนาการ สุขอนามัย ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจอย่างมาก

   

  

  

แนะนำเมื่อ 16ก.พ. 61
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,574 ครั้ง