แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

สานพลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านกว่า 200 ศูนย์ทั่วประเทศ

สานพลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านกว่า 200 ศูนย์ทั่วประเทศ อบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลพลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร้างสรรค์ชุมชนโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ อาทิ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ฯลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2560 ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางและภาพรวมแผนการดำเนินงานในปี 2561 ระหว่างศูนย์เรียนรู้ กว่า 200 ศูนย์ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพและต่อยอดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้กับการพัฒนาคน มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์ที่เข้าร่วมกว่า 350 คน

           ภายในงานมีการจัดปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเสวนาและการบรรยายพิเศษ อาทิ  บทบาทของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ,   การเรียนรู้ไร้พรมแดน , สุขภาวะกับการพัฒนาคน , นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน , เสวนาต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่โลกดิจิตัล” , บรรยายพิเศษการเรียนรู้วิถีชุมชน : การธำรงอยู่ การปรับตัวและการพัฒนา” , บรรยายและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่รู้จบโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2561และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลและผลงานของภาคีเครือข่าย

          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นำโดย คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นผู้แทนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำเสนอบทบาทของหน่วยงานในประเด็นการใช้หนังสือและการอ่าน เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการใช้หนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาวะคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการมหัศจรรย์การอ่านให้แกนนำศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้การใช้สื่อสร้างสรรค์ หนังสือและการอ่าน เพื่อสร้างสุขภาวะได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

         และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยให้แก่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือของเครือข่ายและการหนุนเสริมอย่างบูรณาการร่วมกันต่อไป

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 19ธ.ค. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 4,582,545 ครั้ง