แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนงานมหกรรม พลังเด็กอ่านสุข สร้างเมืองสุรินทร์ โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สุรินทร์ : 16 กันยายนน  2560      กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับ  สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ  สถาบันเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์  มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สาขาการปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดมหกรรม “พลังเด็กอ่านสุข สร้างเมืองสุรินทร์”   ณ   อาคารเอนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์   โดยประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายธนกร  วนะกิจกุลพัฒน์   รองนายกเทศมนตรี  ฝ่ายสาธารสุข    เป็นประธานเปิดงาน ท่านกล่าวว่า “เราทุกคนต้องให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะเขาคือพลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต   โดยเฉพาะการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง คือ หัวใจหลักของลานต่างๆ ที่จัดพื้นที่สร้างสรรค์ เพราะการอ่านจะช่วยให้เด็กได้ความรู้ มีจินตนาการ ปลูกฝังทักษะการคิด อารมณ์ นำไปปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาเด็กที่สมบูรณ์ในที่สุด”   จากนั้นผู้แทนลานเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์รับมอบเกียรติบัตร จากประธานในงานและรับมอบสื่อการอ่าน “ธนาคารหนังสือ” จากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน     

ทั้งนี้คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   ได้รรยายพิเศษ “ หน้าต่างแห่งโอกาส และแนวทาง การอ่านเปลี่ยนแปลงเด็กอย่างไร?  นอกจากนั้นภายในงานยังมีเวทีเสวนา “มหัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงจากการอ่าน ณ พื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสกองทุนฯ เทศบาลเมืองสุรินทร์”  จากตัวแทนลานเรียนรู้ลานเรียนรู้ทั้ง    มีการแสดงของเด็กๆ จากลานเพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมฐานพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนถึงซุ้มกิจกรรมบ้านอ่านยกกำลังสุข  จากองค์กรร่วมจัด และกลุ่มนักศึกษาสาขาการปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินร์  มีผู้เข้าร่วมงาน เป็นผู้บริหารองค์  บุคลากรทางสาธาณสุข ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้นำชุมมชน    เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กองทุนฯ ตลอดจนถึงเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์กว่า  250 คน  

 

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 16ก.ย. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,906 ครั้ง