แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเสริมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560-2564

หนุนเสริมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560-2564  บูรณาการงานพัฒนา EF การพัฒนาสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านวางรากฐานก้าวสู่เมืองแห่งการอ่าน

          สุพรรณบุรี : 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560-2564 ณ ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยคุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน  จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน จากคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนฝ่ายการศึกษาของท้องถิ่น ครูผู้แลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯลฯ  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรับแก้ และเติมเต็มยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี       ปี 2560-2564 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์โดยได้บรรจุการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ในยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนพ่อแม่, การส่งเสริมการอ่านนิทานของพ่อแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กโดยมีการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละการอ่านของพ่อแม่ที่ยืมหนังสือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลับไปอ่านให้ลูกฟัง เป็นต้น  ทั้งนี้  สุพรรณบุรี ได้มีการตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ การอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และร่วมขับเคลื่อนให้เกิดธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในทุกพื้นที่ของสุพรรณบุรี   มีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากูล พมจ.สุพรรณบุรี และคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะเติมเต็มเวทีรับฟังความคิดเห็น  โดยกองเลขาคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้รวบรวมและนำเสนอแผนฯ ต่อจังหวัดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานต่อไป


  

  

  

แนะนำเมื่อ 22ส.ค. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,125 ครั้ง