แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 3นครสวรรค์ ร่วมขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

 

                นครสวรรค์ : 2  สิงหาคม  2560   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3นครสวรรค์ ร่วมกับ กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขต 3นครสวรรค์  สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดเวทีประชุมปฏิบัติพัฒนาแผนเสริมสร้างสุขภาพเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเขตสุขภาพที่ 3  นครสวรรค์   ในวันพุทธที่  2สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมคริสตัล  โรงแรมแกรนด์ฮิลล์    รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.นครสวรรค์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  ตันวิสุทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3   เปิดการประชุมและบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์สุขภาพเด็กปฐมวัย พื้นที่ สปสช.เขต 8 โดย ท่านได้ให้ ความสำคัญของการพัฒนาเด็กต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์  ต่อจากนั้น คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน”  และมีเวทีเสวนา แนวคิด แนวปฏิบัติ “การใช้หนังสือภาพ นิทานในการสร้างเสริมสุขภาพ”   โดยคุณจันทร์เพ็ญ  สินสอน   มูลนิธิสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์ และคุณสุพจน์   องค์วรรณดี   กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง ดำเนินรายการโดย คุณมีนา  ดวงราษี  

                                ส่วนภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการขับเคลื่อนนโยบาย   นอกจากนี้ภายในงานจัดแสดงนทรรศการ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” และ สื่อ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยกลุ่มระบัดใบ  จ.ระนอง   งานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาสังคม กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ครูผู้ดูแลเด็ก และภาคสาธารณสุขระดับพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเด็กปฐมวันในเขตสุขภาพ ที่ 3 นครสวรรค์ กว่า 80 คน

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 09ส.ค. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,514 ครั้ง