แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ชาวบึงกาฬ ร่วมใจ สร้างเด็กปฐมวัยให้สูง เก่ง ดี มีความสุข สมวัย ด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

                บึงกาฬ : 25 กรกฏาคม 2560    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับโรงพยาบาลบึงกาฬ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  จัดอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย”   ในงานประชุมวิชาการและวิเคราะห์ผลการเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการชาวบึงกาฬร่วมใจ  สร้างเด็กปฐมวัยให้สูง เก่ง ดี มีความสุข สมวัย   ในวันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี ชั้น 5  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ     ในงานได้รับเกียรติจาก นายวิศณุ    วิทยาบำรุง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  กล่าวรายงานความเป็นมา และการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนถึงสถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดบึงกาฬต่อประธานที่ประชุม จนนำสู่การดำเนินงานอย่างบูรณาการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นำกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยยุดใหม่ให้มี 4 H  (Head  Heart Hand และ Health)  

                ด้านนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมได้กล่าวว่า “ความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด – 5 ปี ให้เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตนั้น ต้องอาศัยสรรพกำลังในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของผู้ใหญ่ในสังคมไทย เพราะพัฒนาการทุกด้านในช่วง 5  ขวบปีแรกของชีวิต หรือวัยก่อนเข้าเรียน ที่เรียกว่า “ช่วงปฐมวัย” คือโอกาสทองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือ ทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่งผลต่ออนาคตของสังคมด้วย”   จากนั้นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดบึงกาฬปี 2560      

           ต่อจากนั้นคุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บรรยายพิเศษ “หน้าต่างแห่งโอกาส” การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน   และการอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  วิทยากรโดย คุณชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids     โดยผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เป็นครูศูนย์พัฒนาเล็ก  บุคลากรสาธารณสุข ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กว่า 170 คน

  

  

  

แนะนำเมื่อ 25ก.ค. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,536 ครั้ง