แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรฯ ร่วมขับเคลื่อนการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

 

               อุดรธานี : 21 กรกฎาคม 2560   กลไกประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี  ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชุมชน และการรณรงค์สาธารณะสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมฝนหลวง โรงแรมนภาลัย   จ.อุดรธานี  ทั้งนี้ได้รับเกียรติเปิดการประชุมและบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์สุขภาพเด็กปฐมวัย พื้นที่ สป.สช.เขต 8 โดย ทันตแพทย์กวี  วีระเศรษฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  

           ทันตแพทย์กวี  วีระเศรษฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  กล่าวถึง “การปลูกฝังการอ่านของเด็กอย่ารอถึงอนุบาล หรือเข้าระบบทางการศึกษา เพราะมันสายไปแล้ว  เราต้องเริ่มสร้างเสริมการอ่านตั้งแต่เด็กปฐมวัย โดยการอ่านให้ฟัง ให้เด็กได้สัมผัสหนังสือ  เห็นภาพ และได้ยินเสียง การอ่านจะช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านสมอง ทำให้เด็กฉลาด และสำคัญต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของเด็กด้วย”   

         ต่อจากนั้น คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” และเวทีเสวนา แนวคิด แนวปฏิบัติ “การใช้หนังสือภาพ นิทานในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์”   โดยคุณจันทร์เพ็ญ  สินสอน   มูลนิธิสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์ และคุณสุดใจ   มิ่งพฤกษ์  คณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุรินทร์   ดำเนินรายการโดย คุณมีนา  ดวงราษี

                                ส่วนภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการขับเคลื่อนนโยบาย   งานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาสังคม กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ครูผู้ดูแลเด็ก และภาคสาธารณสุขระดับพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเด็กปฐมวันในเขตสุขภาพ ที่ 8  กว่า 80 คน   

 

  

  

  

แนะนำเมื่อ 21ก.ค. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,585 ครั้ง