แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ปลูกต้นรักการอ่านอำเภอเชียงดาว

 

          วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560   โครงการอ่านยกกำลังสุข : ปลูกต้นรักการอ่านอำเภอเชียงดาว ดำเนินงานโดยมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)  ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดมหกรรม “ปลูกต้นรักการอ่าน อำเภอเชียงดาว”  ณ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)  ศูนย์เชียงดาว(มะขามป้อม อาร์ท สเปช)  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน ผ่านงานมหกรรมการอ่าน   ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวโอวาทให้กับคณะผู้จัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่า “มนุษย์ต้องเจริญเติบโตตามกาลเวลา ร่างกายเติบโตได้เพราะอาหารและการกิน  ดังนั้นสมองและปัญญาอาหารของมันคือ การอ่าน ซึ่งต้องเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปราณี ชื่นตา ตัวแทนคุณครูในโครงการฯ รายงานสะท้อนปรากฏการณ์การ การนำการอ่านมาเป็นเครื่องมือพัฒนาเด็ก  

          ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ และครอบครัวต้นแบบส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ ห้องเรียนเคลื่อนที่ อนุบาลชนเผ่าผาลาย , โรงเรียนบ้านปาแดง , โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลักดันการส่งเสริมการอ่านในอำเภอเชียงดาวต่อไป จากนั้นเป็นการแสดงเปิดงาน โดย กลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปาแดง และ การแสดงเล่านิทานสร้างสรรค์ โดยแม่จิ๊ว และน้องภู  บรรยากาศในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาว , โครงการเชียงใหม่อ่าน , สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ(ห้องสมุดรังไหม) ,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ร่วมโครงการ กว่า 15 ซุ้ม  มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนในอำเภอเชียงดาวกว่า 300 คน

          ด้านคุณปราณี  ชื่นตา   ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว ได้รายงานถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ร่วมงานกับโครงการอ่านยกกำลังสุข : ปลูกต้นรักการอ่านอำเภอเชียงดาว พบการปลี่ยนแปลง 3  ประการ   ประการที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกับเด็ก หลังจากครูได้นำการอ่านเข้าสู่ระบบการดูแลเด็ก พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งจิตใจ  อารมณ์ และสังคม เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักเห็นอกเห็นใจ รู้จักความรักความสามัคคี รู้จักการแบ่งปัน และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ประการที่สองการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว   ด้วยพื้นฐานเดิมของครอบครัวชาติพันธุ์จะให้ความสำคัญของการดำรงชีวิต วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีอย่างเห็นชัดเจน จนการอ่านได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา และเชื่อมความสัมพันธ์กับครอบครัว และชุมชน ทำให้เกิดครอบครัวต้นแบบการส่งเสริมการอ่าน   ประการสุดท้าย  การมีเครื่องมือส่งเสริมการอ่าน    หนังสือภาพและหนังสือนิทานได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเด็ก และผู้ปกครอง กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในเกื้อกูล สร้างความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และชุมชนต่อไป

  

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 03มี.ค. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,178 ครั้ง