แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จ.ตรัง หนุนการอ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย.

           ตรัง : 6 มกราคม 2560 วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานจังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ พื้นที่ตรัง "สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาตรังที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุม 116 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง เพื่อร่วมกันทบทวนทิศทาง เป้าหมาย และกลไก การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพื้นที่ตรัง ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคองค์กรธุรกิจ และภาคประชาสังคม กว่า 120 ท่าน

         นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ ได้กล่าวถึง "ความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒาจังหวัดตรังด้วยหลักการสานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาตรัง ว่า แนวทางนี้มิใช่ประเด็นใหม่ แต่เป็นแนวทางที่ย้ำให้เห็นว่า การขับเคลื่อนประเด็นตำบลสร้างสุข ด้วย 5 ดี มาถูกทิศทาง ทุกๆตารางนิ้ว
เรามีหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องช่วยกำกับให้เข้มแข็ง ทั้งการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"

          นอกจากนี้ ดร.วณี ปิ่นประทีบ ผู้จัดการโครงการสนับสนุนกลไกระดับจังหวัดเพื่อสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม ได้บรรยายพิเศษ "แนวคิดประชารัฐและขับเคลื่อนประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการค้นหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เป็นต้น

         ช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ทบทวนประเด็นนโยบาย กลไกการทำงานจังหวัด และข้อมูลเครือข่ายในพื้นที่ ประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ในกลุ่มที่ 1 ประเด็นคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเเรงงานข้ามชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง นำเสนอผลการประชุมภาพรวมของการศูนย์พัฒนาครอบครัว , สมัชชาสตรี ฯลฯ และนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายพิเศษ "การสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือและการอ่าน" ที่ประชุมให้ความสนใจ และขอให้มีการนำแนวปฏิบัติ
ด้านการส่งเสริมการอ่านบรรจุในประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังด้วย

  

  

    

แนะนำเมื่อ 09ก.พ. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,128 ครั้ง