แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

หนุนเสริมการออกแบบและพัฒนาคู่มือพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัตตานี : 9 กุมภาพันธ์ 2560

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560   ด้วยองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ Save The children  จัดประชุมออกแบบและพัฒนาคู่มือพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  ห้องขัวญจุฑา 2 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ทปัตตานี  จังหวัดปัตตานี มุ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่เน้นส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองตามแนวทางการเลี้ยงลูก และการเข้าถึงหนังสือของลูกหลานเพื่อส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม    

          ทั้งนี้ นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมประชุมและนำเสนอการดำเนินงาน การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่  กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 12 , ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร , สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ศรีสาคร , สำนักงานศึกษาธิการภาค 8,  คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำปงบารู อ.ศรีสาคร และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 09ก.พ. 60
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,865 ครั้ง