แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

กำหนดการ เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

กำหนดการ

เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่านจากภูมิปัญญา 10คุ้ม 10 ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”

โครงการอ่านเชื่อมใจสองวัยสร้างสุขแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปี 2559

สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ โบสถ์คาทอลิกนักบุญเปโตรบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก


08.00 – 09.00 น.                                                                             

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการและผู้มาร่วมงาน พร้อมนำเสนอความเป็นมา 

เป้าหมายและความก้าวหน้าและทิศทางของโครงการ โดย บาทหลวงชาญชัย เต็มอรุณรุ้งผู้รับผิดชอบโครงการฯ

 

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านฯ”

โดย  พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์

นายสมนึก ชื่นนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

10.00 – 10.30 น. การสร้างเครือข่ายภาคีการทำงานเพื่อยกระดับขับเคลื่อนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านทั้งนโยบายและปฏิบัติการ โดย  คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
10.30 – 12.00 น.

เวทีเสวนา “อ่านสร้างชีวิตผ่านภูมิปัญญาปกาเกอะญอ  สืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขับเคลื่อนยกระดับสู่แม่สอด...นครแห่งการอ่าน” 

 

ผู้ร่วมเสวนา

-     นายชาญวิทย์     ด่านบุผชาติ   ตัวแทนภูมิปัญญา

-     นายประยุทธ์     อ่อนทุวงศ์       ปราชญ์ชุมชน

-     อ.สุวิชาญ พัฒนาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยฯ  นักวิชาการ

-     นายสมนึก ชื่นนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  ท้องถิ่น

-     นายศิริชัย พลอยหาญการ  (ผู้ใหญ่บ้านพะเด๊ะ)   ท้องที่

-     นางอุไร วงศ์พีรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ    ครู

-     บาทหลวงชาญชัย เต็มอรุณรุ่ง     ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ดำเนินการเสวนาโดย นิตย์ มือแป ผู้ประสานงานโครงการ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.

ร่วมนิทรรศการมีชีวิต

- ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญา 10 คุ้ม “เรียนรู้ภูมิปัญญาคนสำคัญของชุมชน”

-ห้องสมุดเคลื่อนที่

- สมาคมอาสาสมัครสันติ (SVA) ประเทศญี่ปุ่น

15.00  น.

พิธีปิด

- สรุปผลการจัดเวทีเรียนรู้ภูมิปัญญาฯ โดย นายประญัติ เกรัมย์ นักวิชาการอิสระ

- ปิด โดย บาทหลวงชาญชัย เต็มอรุณรุ้งผู้รับผิดชอบโครงการฯ

แนะนำเมื่อ 19ธ.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,174 ครั้ง