แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์

          จังหวัดสุรินทร์ 17 ธันวาคม 2559– แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรประชาชนสุรินทร์ จัดมหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” เพื่อร่วมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางจินดา พรหมทา ทัตนแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

           นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า แผนงานฯร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ เลย ขอนแก่น ยโสธร จัดมหกรรมนี้เพราะพบว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนไทยเติบโตท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และสภาพสังคมที่เร่งรีบรัดตัว พื้นที่เรียนรู้ในบ้านและชุมชนลดลง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสนับสนุนความสำคัญที่กล่าวมานี้ งานมหกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นคุณค่าของการอ่าน และการเรียนรู้ที่ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนต้องหนุนส่งเสริมให้กลายเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

          ภายในงานมหกรรม อีสานอ่านสุข .. ตามรอยพ่อ นี้ มีทั้งนิทรรศการเรียนรู้ มีพื้นที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมลานร้องเล่นอ่าน-เบิกบานใจ และกิจกรรมจากธนาคารหนังสือ “อ่านแล้วแบ่งปัน สร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคม”ให้ชมตลอดทั้งงาน อีกหนึ่งเวทีที่สำคัญคือ การเสวนา “อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” ที่มีผู้แทนทุกภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มประชาสังคม และผู้แทนภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อมุ่งหาแนวทางให้การอ่านเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อร่วมสร้างวิถีสุขภาวะของสังคมตามรอยปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 16ธ.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,701 ครั้ง