แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

          อุบลราชธานี 11 ธันวาคม 2559 – แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน จัดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย บรรณารักษ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กในทุกๆด้าน เพราะเด็กปฐมวัยคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

          นางสุดใจ พรหมเกิดผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้อุบลราชธานี เป็นมหานครแห่งการอ่าน ซึ่งหลังจากการจัดเวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน” ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุบลฯแปรยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การเรียนรู้ของไทยสู่การยกระดับขับเคลื่อนนครแห่งการอ่านสู่ระดับภูมิภาค และสานพลัง 20 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อร่วมสร้างให้แผ่นดินไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน  สำหรับแผนปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้สร้างกลไกแกนนำส่งเสริมการอ่านในกลุ่มครูปฐมวัย บรรณารักษ์ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติจริงกับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนามนุษย์ เด็กๆเริ่มมีพัฒนาการทางภาษาตั้งแต่แรกเกิด โดยระหว่างช่วงวัย 0-2 ปี จะเริ่มฟังและพูด เริ่มสะสมคำศัพท์ เมื่ออายุ 3-4 ปี จะฝึกเรียบเรียงประโยค ถ่ายทอดภาษาแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ หากเมื่อเด็กมีพัฒนาการมากขึ้น ความคิดกับภาษาจะเริ่มมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ความคิดจะแสดงออกผ่านภาษา ขณะเดียวกัน ภาษาที่แสดงออกมาก็จะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาจึงนำไปสู่การพัฒนาทางความคิด และจังหวัดอุบลราชธานีก็เดินมาถูกทางแล้ว แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการขยายผลเช่นดัง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความเข้มแข็งและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ในการดำเนินงาน

         สำหรับวิทยากรหลักในครั้งนี้ คือ นาย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนหนังสือเด็กชื่อดัง นามปากกา  “ตุ๊บปอง”  ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีคุณภาพกว่า 30 ปีได้สร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงวิธีการใช้หนังสือนิทาน และสามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของเด็กๆได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทแวดล้อมของเด็ก 

  

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 09ธ.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,425,372 ครั้ง