แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้”

     จังหวัดยะลา 15 พฤศจิกายน 2559- แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จัดประชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลาโดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม

          จากการหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้ไป เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและมีข้อสรุปให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน มีการแบ่งปันข้อมูล และเกิดการบูรณาการเข้ากับภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ กว่า10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.สาธารณสุขจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 3.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 5.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 6.คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 7.สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 8.สำนักการศึกษาธิการภาค 8 9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 10.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  

         ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกล่าวว่ามีหน่วยงานและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ได้ให้ความสำคัญส่งเสริมการอ่านตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ไปถึงช่วงเด็กปฐมวัย มีการส่งเสริมการอ่านผ่านโรงพยาบาลสุขภาพตำบล รพ.สต บุคลากรและหน่วยงานทางสาธารณสุข เป็นต้น แต่ปัญหาที่สำคัญในการทำงานคือ ปริมาณหนังสือไม่เพียงพอ ขาดกลไกในการส่งเสริมการอ่านรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ พ่อแม่ ครูผู้ดูแลเด็กไม่ทราบถึงวิธีการใช้หนังสือที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย จึงทำให้พัฒนาการของเด็กขาดช่วง ส่งผลไปถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงปัญหานี้ ได้ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในภาคใต้ หนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทำงานโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงนำไปสู่การระชุมหารือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนายุทธศาสตร์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านจังหวัดชายแดนใต้”ในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดแนวทางการหนุนเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างต่อเนื่อง

  

 

    

 

  

  

แนะนำเมื่อ 16พ.ย. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,844 ครั้ง