แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

กำหนดการเวทีปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพ โครงการGen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2

กำหนดการเวทีปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพ

โครงการGen Aพลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2

วันศุกร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

ห้องลีลาวดี ชั้น 8 โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม  2559                                                                  


08.00 - 08.30 

ลงทะเบียน

ชมนิทรรศการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง  เรื่องเล่าบรรดาลใจ และกิจกรรมชวนอ่านสร้างสุข

08.30 - 08.40 ชม “VTR Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง”
08.45 -  09.00

พิธีแถลงข่าวและเปิดเวทีปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพ “Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง”

-เปิดบ้านต้อนรับโดย นายสันติ  แสงระวี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

-กล่าวรายงานโดย คุณสุดใจ พรหมเกิด    

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

-กล่าวเปิดงานโดย  ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ

ผู้แทนผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

-“เปิดตู้หนังสือ Book Sharing”โดย

o   นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

o   นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

o   นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดำเนินรายการโดยนายธีระ ธัญญะอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าว Voice TV

09.45 - 10.00  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00- 10.30

กิจกรรมปฏิบัติการ “Gen Aพลังเยาวชน อ่านเปลี่ยนเมือง”

วิทยากรกระบวนการโดย กลุ่มมะขามป้อม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน

-Reading  Icebreaking

10.30 - 11.30

กิจกรรมปฏิบัติการ “Gen Aพลังเยาวชน อ่านเปลี่ยนเมือง”(ต่อ) 

-กิจกรรมอ่านเปลี่ยนชีวิต  :  กลุ่มนักศึกษา ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 8

-การอ่านเปลี่ยนชีวิต   :  กลุ่มอาจารย์ ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 1

11.30 - 12.00

กิจกรรมปฏิบัติการ (ต่อ)

-ละครการอ่าน  :  กลุ่มนักศึกษา ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 8

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 

กิจกรรมปฏิบัติการ (ต่อ)

-นำเสนอการออกแบบละครการอ่าน : กลุ่มนักศึกษา ณ ห้องลีลาวดี ชั้น8

13.30 - 14.15   -การอ่านให้อะไรมากกว่าความรู้
14.15 -14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 -15.00

เวทีคนดลใจ ”เรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ภาคใต้”

โดย “พี่ชมพู่  วรรณกนก เปาะอีแตดาโอะ  ประธานสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)  

15.00  - 16.00

กิจกรรมปฏิบัติการ (ต่อ) 

-กิจกรรมอ่านเขา อ่านเรา รู้จักเด็กวัยเรียน

16.00  - 17.00 -ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
17.00 – 18.30 พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 สรุปการเรียนรู้ประจำวัน 

วันเสาร์ที่ 15  ตุลาคม 2559 


8.00 – 8.30   

กิจกรรมปฏิบัติการ (ต่อ)

-เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน

8.30 – 12.00  ลงพื้นที่โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามช่วงวัย
12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00

กิจกรรมปฏิบัติการ (ต่อ)

-สรุปกิจกรรมการลงพื้นที่ของนักศึกษา : กลุ่มนักศึกษา ณ ห้องลีลาวดี

-สรุปกิจกรรมการลงพื้นที่ของนักศึกษา: กลุ่มอาจารย์ ณ ห้องดอกแก้ว

14.00 – 14.15  พักรับประทานอาหารว่าง   
14.15 – 15.30 -วางแผนการดำเนินงาน และสรุปกระบวนการภาพรวม  
15.45 – 16.15 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน” กับรุ่นพี่ โครงการ Gen A ปี 1 
16.15   - 17.30

เวทีคนดลใจ  “เปิดหัวใจด้วยพลังอ่านสร้างสุข”  

โดย อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2548 
17.30 – 18.30  พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 “พบทีมหนุนเสริมพลังในพื้นที่”แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และคณะ   
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม  2559                                                                                
08.00 – 11.30  “แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ  และการจัดทำบัญชีการเงิน” โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. 
11.30  พิธีปิดงานและมอบเกียรติบัตร โดย คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
   
แนะนำเมื่อ 06ต.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,573,640 ครั้ง