แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

“ปั่น ปัน ปัญญา : Baby & Book Bank” ระดมหนังสือดี จัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย

          เชียงใหม่ 28 สิงหาคม 2559 - แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน และเครือข่ายจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา : Baby  & Book Bank”เพื่อระดมหนังสือดี จัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย 

         คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน ได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ได้วางหมุดหมายสำคัญในการวางรากฐานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายังขาดแคลนหนังสือเด็กที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก กิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา” เป็นงานสื่อสารรณรงค์ที่แผนงานฯ ออกแบบผสานการออกกำลังกายและสร้างการตื่นรู้ จิตอาสาด้านการอ่านเข้าด้วยกัน สำหรับกิจกรรม “ปั่น ปัน ปัญญา ตอน Baby  & Book Bank ในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้เกิดการระดมหนังสือดี เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนธนาคารหนังสือ มอบให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และใช้การสื่อสารสร้างกระแสในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักปั่นจิตอาสาของเครือข่ายชมรมจักรยานวันอาทิตย์ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน มาช่วยกันระดมหนังสือดี ทุกคนที่เข้าร่วมจะนำหนังสือภาพ หรือหนังสือนิทานมาลงทะเบียน อย่างน้อยคนละ 1 เล่ม และเปิดรับบริจาคตลอดระยะเส้นทางที่ผ่านด้วย  

          คุณชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และผู้จัดการเครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน กล่าวฝากว่า โครงการเชียงใหม่อ่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจุดกระแสเพื่อสร้างการตื่นตัวเรื่องการส่งเสริมการอ่าน จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมเพื่อให้ทุกคน ทุกหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ “นครแห่งการอ่าน” ต่อไป   

  

  

  

  

แนะนำเมื่อ 29ส.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,624 ครั้ง