แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

“สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี ก้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”

           อุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2559– แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. และภาคีเครือข่ายภาคอีสาน จัดสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี ก้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”ในเวทีสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านภูมิภาค “อ่านเพื่อแม่ :มหกรรมเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ” โดยจัดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน”  เพื่อยกระดับให้เกิดข้อสรุปและแนวทางการขับเคลื่อนการอ่านระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องทับทิม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  

          คุณสุดใจ พรหมเกิดผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ในช่วงอายุ 0-6 ปี ที่ถือเป็นช่วงที่สมองมนุษย์เจริญเติบโตมีขีดความสามารถสูงสุด และจากผลสำรวจของกรมอนามัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542– 2557 พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าสูงขึ้นเรื่อยๆ วิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาให้ดีขึ้น นั่นคือการอ่านหนังสือให้เด็กฟังและเมื่อผลสำรวจออกมาเช่นนี้ ทางเครือข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จึงร่วมกันผลักดันทำให้เด็กแรกเกิดทุกภูมิภาคทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงหนังสือตั้งแต่แรกเริ่ม หรือได้รับหนังสือที่เหมาะสมเป็นสวัสดิการ เป็นโอกาสในการพัฒนาเด็ก เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ด้วยการผลักดันให้เกิดสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด - 3 ปี เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น จึงอยากขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งส่วนงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมถึงกลไกและช่องทางต่างๆ เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน เข้าถึงระบบอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 – 2564ที่มุ่งให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งด้วย

          เราหวังว่าผู้แวดล้อมเด็กหรือผู้ผลักดันนโยบายจะได้เห็นถึงความสำคัญและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนบนแผ่นดินไทยได้เข้าถึงหนังสือดีๆ เข้าถึงหนังสือฟรีที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นสวัสดิการและวัคซีนให้กับเด็กไทย

         และนอกจากจะเปิดเวทีพูดคุยแล้ว ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม Show & Share ตลาดนัดมหัศจรรย์สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากเครือข่ายส่งเสริมการอ่านภาคอีสาน มาจัดแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยและครอบครัว รวมถึงพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการอ่าน  

  

  

แนะนำเมื่อ 08ส.ค. 59
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,585,648 ครั้ง