แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การสร้างแบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ.

ผลการวิจัยพบว่า แบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบประเมิน (IOC) เท่ากับ 1 ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 ท่าน เท่ากับ 0.90

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

งามพรรณ เวชชาชีวะ ซีไรต์หญิงคนที่ 5

เรียนรู้จากตัวหนังสือ...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

เรื่องของเรา

โดย 9 นักเขียน และ 1 บรรณาธิการ...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

เสวนากับ ตุล ไวฑูรเกียรติ และ อังคาร จันทาทิพย์ โดย พอล เฮง

กวี และ ร๊อคสตาร์ ร่วมเสวนา เรื่องหนังสือ...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

ปาฐกถาช่างวรรณกรรม

สาระกลั่นรวมไว้ในนี้...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

เวตาลเป็นใคร

เคยอ่านกันบ้างไหม " นิทานเวตาล "...

อ่านต่อ
บทความ
18ก.ค. 54
0

พล นิกร กิมหงวน

รู้จักเขาให้มากขึ้น...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,717,345 ครั้ง